ต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตูแต่ละประเภทต้องจ่ายเท่าไหร่

1443 คน
แชร์
ต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตูแต่ละประเภทต้องจ่ายเท่าไหร่

ภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าของรถทุกคันที่ต้องไปเสียทุกปี นอกจากกฎหมายจะบังคับให้ต้องทำแล้ว การต่อภาษีรถยนต์ก็เพื่อนำเงินส่วนนั้นไปบำรุงรักษาและพัฒนาถนนหนทางต่าง ๆ เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตูของรถแต่ละประเภทที่มีขนาดเครื่องยนต์แตกต่างกันออกไป ทำให้ราคาต่อภาษีรถกระบะหรือค่าภาษีรถเก๋งแต่ละคันมีราคาไม่เท่ากัน เพราะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง แล้วรถแต่ละประเภทต้องเสียภาษีเท่าไหร่บ้าง เราไปดูกันเลย

วิธีคำนวณก่อนต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตู

วิธีคำนวณก่อนต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตู

คำนวณการต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตูตามขนาดเครื่องยนต์ ตั้งแต่เครื่องยนต์ขนาด 1200 ซีซี ไปจนถึงขนาด 3000 ซีซี จะเป็นอัตราภาษีที่ต้องจ่ายสำหรับรถอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี และเป็นการคำนวณแบบคร่าว ๆ เท่านั้น สำหรับวิธีคำนวณภาษีรถยนต์ 4 ประตูนี้ จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและเป็นรถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ ซึ่งรวมถึงราคาต่อภาษีรถกระบะ 4 ประตูด้วย โดยแบ่งวิธีคำนวณไปตามช่วงขนาดของเครื่องยนต์ 3 ช่วงคือ

 1. ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซี.ซี. คิดเป็นซีซี ละ 50 สตางค์
 2. ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซี.ซี. คิดเป็นซีซี ละ 1.50 บาท
 3. ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1801 ซี.ซี. ขึ้นไป คิดเป็นซีซี ละ 4 บาท

ส่วนลดภาษีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป

รถที่มีอายุการใช้งานนานจะได้รับส่วนลดต่อภาษีรถยนต์ โดยส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6-10 ปีขึ้นไป ได้ส่วนลดค่าภาษีรถยนต์ ดังนี้

 • 6 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 10%
 • 7 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 20%
 • 8 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 30%
 • 9 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 40%
 • 10 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าภาษี 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1200 ซีซี (ราคา 1,200 บาท)

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1200 ซีซี

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1200 ซีซี เช่น Toyota Yaris มีวิธีการคำนวณดังนี้

 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี = 600 x 0.5 = 300 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซีซี = 600 x 1.5 = 900 บาท

ดังนั้น ภาษีรถเก๋ง 1200 ซีซี ราคา 1,200 บาท

ส่วนลดภาษีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป

 • 6 ปี ลด 10%  : 1,200-10% = 1,080 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 1,200-20% = 960 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 1,200-30% = 840 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 1,200-40% = 720 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 1,200-50% = 600 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1500 ซีซี (ราคา 1,650 บาท)

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1500 ซีซี

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1500 ซีซี เช่น Honda Civic มีวิธีการคำนวณดังนี้

 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี = 600 x 0.5 = 300 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซีซี = 900 x 1.5 = 1,350 บาท

ดังนั้น ภาษีรถเก๋ง 1500 ซีซี ราคา 1,650 บาท

ส่วนลดภาษีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป

 • 6 ปี ลด 10%  : 1,650-10% = 1,485 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 1,650-20% = 1,320 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 1,650-30% = 1,155 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 1,650-40% = 990 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 1,650-50% = 825 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1900 ซีซี (ราคา 2,500 บาท)

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1900 ซีซี

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1900 ซีซี เช่น Mazda3 มีวิธีการคำนวณดังนี้

 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี = 600 x 0.5 = 300 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซีซี = 1200 x 1.5 = 1,800 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1801 ซีซี ขึ้นไป = 100 x 4 = 400 บาท

ดังนั้น ภาษีรถเก๋ง 1900 ซีซี ราคา 2,500 บาท

ส่วนลดภาษีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป

 • 6 ปี ลด 10%  : 2,500-10% = 2,250 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 2,500-20% = 2,000 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 2,500-30% = 1,750 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 2,500-40% = 1,500 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 2,500-50% = 1,250 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2000 ซีซี (ราคา 2,900 บาท)

ภาษีรถกระบะ 4 ประตู เครื่อง 2000 ซีซี

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2000 ซีซี ขึ้นไป มักเป็นภาษีรถกระบะ 4 ประตู เช่น Mitsubishi Triton

 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี = 600 x 0.5 = 300 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซีซี = 1200 x 1.5 = 1,800 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1801 ซีซี ขึ้นไป = 200 x 4 = 800 บาท

ดังนั้น ภาษีรถกระบะ 4 ประตู เครื่อง 2000 ซีซี ราคา 2,900 บาท

ส่วนลดภาษีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป

 • 6 ปี ลด 10%  : 2,900-10% = 2,610 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 2,900-20% = 2,320 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 2,900-30% = 2,030 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 2,900-40% = 1,740 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 2,900-50% = 1,450 บาท

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซีซี (ราคา 6,900 บาท)

ภาษีรถกระบะ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซีซี

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซี.ซี. ขึ้นไป มักจะเป็นภาษีรถกระบะ 4 ประตู เช่น Toyota Hilux Vigo

 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี = 600 x 0.5 = 300 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซีซี = 1200 x 1.5 = 1,800 บาท
 • ช่วงเครื่องยนต์ขนาด 1801 ซีซี ขึ้นไป = 1200 x 4 = 4,800 บาท

ดังนั้น ภาษีรถกระบะ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซีซี ราคา 6,900 บาท

ส่วนลดภาษีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป

 • 6 ปี ลด 10%  : 6,900-10% = 6,210 บาท
 • 7 ปี ลด 20%  : 6,900-20% = 5,520 บาท
 • 8 ปี ลด 30%  : 6,900-30% = 4,830 บาท
 • 9 ปี ลด 40%  : 6,900-40% = 4,140 บาท
 • 10 ปีขึ้นไป ลด 50%  : 6,900-50% = 3,450 บาท

เตรียมตัวให้พร้อม ต่อภาษีรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

สิ่งสำคัญที่เหล่ากู๊ดดี้ต้องทำก่อนไปต่อภาษีรถคือ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ก่อนเสมอ เพราะจำเป็นต้องใช้เอกสารส่วนหางของ พ.ร.บ. ที่ได้มาเพื่อยื่นขอต่อภาษีรถยนต์ด้วย สรุปแล้วต่อภาษีรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริงหรือสำเนา)
 2. หาง พ.ร.บ. รถยนต์ (ส่วนล่างของ พ.ร.บ. รถยนต์) (ตัวจริงหรือสำเนา แต่กรณีใช้สำเนาจะต้องเป็นสำเนาที่มีครบทั้งส่วนหัวและหางของ พ.ร.บ. ) 
 3. ใบตรวจสภาพรถจาก ตรอ.
 4. ใบตรวจสภาพแก๊ส (กรณีรถแก๊ส)

สรุป เตรียมเงินให้พร้อมก่อนต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตู

ไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีรถเก๋งหรือค่าภาษีรถกระบะ 4 ประตูที่เราได้สรุปไปข้างต้น อาจดูไม่ได้มีราคาสูงมากนัก แต่อย่าลืมว่าในทุก ๆ ปีนอกจากค่าภาษีรถยนต์แล้ว ยังมีค่า พ.ร.บ. รถยนต์ ค่าประกันรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น การเตรียมเงินให้พร้อมก่อนต่อภาษีรถยนต์ 4 ประตูทุกประเภท เป็นเรื่องที่เหล่ากู๊ดดี้ต้องวางแผนให้รอบคอบ เพราะบางคนอาจไม่ได้มีรถยนต์แค่คันเดียว และถ้าไม่ไปต่อภาษี ลืมต่อภาษี ปล่อยให้ทะเบียนรถขาดอาจถูกปรับตามกฎหมายได้อีกด้วย

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down