นโยบายการใช้คุกกี้ illustrate-emoji-cookie.svg

นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ออกโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (ใช้คำเรียกแทนว่า “เงินติดล้อ”, “เรา”, “ของเรา”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ heygoody และในฐานะตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ตระหนักถึง ความโปร่งใสในการจัดการข้อมูล และความเป็นส่วนตัวบนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ได้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เงินติดล้อจึงขอประกาศการใช้นโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้