หน้าหลัก
เคลมประกันเดินทาง

เคลมประกันเดินทางทำยังไง

สบายใจ หายห่วงติดต่อง่ายแม้ระหว่างเดินทาง
เบอร์ติดต่อขอความช่วยเหลือบริษัทประกัน
สอบถามทั่วไปก่อน-หลัง เดินทาง
ช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
เอ็มเอสไอจี
02 007 9004
จ-ศ : 8.30-21.00 น.
ส : 9.30-18.00 น.
+662 039 5704
ตลอด 24 ชั่วโมง
ซมโปะ
02 119 3000
จ-ศ : 8.30-17.00 น.
+662 205 7775
ตลอด 24 ชั่วโมง
กรุงไทยพานิช
02 624 1111
จ-ศ : 8.30-16.30 น.
+662 305 4474
ตลอด 24 ชั่วโมง
สิ่งที่ควรรู้หากต้องแจ้งความเสียหาย

1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเคลม (ขึ้นอยู่กับการเคลมของแต่ละบริษัท)

2. กรอกแบบฟอร์มการเคลมประกันเดินทาง (ตามแบบฟอร์มของแต่ละบริษัท)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์ดังนี้

เอ็มเอสไอจีประกันภัย
ซมโปะประกันภัย
กรุงไทยพาณิชย์

3. ส่งเอกสารแจ้งเคลมตามช่องทางที่สะดวกของแต่ละบริษัท

4. รอพิจารณาสินไหม หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

เอ็มเอสไอจีประกันภัย ไม่เกิน 30 วัน

ซมโปะประกันภัย ไม่เกิน 15 วัน

กรุงไทยพาณิชย์ ไม่เกิน 15 วัน

หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัยจะขยายการพิจารณาออกไปเป็นภายใน 90 วัน

ติดต่อเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือในต่างแดน (บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง 24 ชั่วโมง)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
โทร: +662 039 5704

ซมโปะ ประกันภัย
โทร: +662 205 7775

กรุงไทยพาณิชย์
โทร: +662 305 4474

เอ็มเอสไอจีประกันภัย
โทร: 02 007 9004

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 21.00 น. วันเสาร์ 9.30 - 18.00 น.

ซมโปะ ประกันภัย
โทร: 02 119 3000

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

กรุงไทยพาณิชย์
โทร: 02 624 1111

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน

วันระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

“ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566”

แอด Line 
@heygoody
ดูรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์
ดูเบอร์ติดต่อก่อน-หลัง และระหว่างเดินทาง
ดูความช่วยเหลือทั้งหมด
chevron-down