การเคลมประกัน

โทร
หาบริษัทประกันของคุณทันทีเมื่อเกิดเหตุ
ดูเบอร์ติดต่อ
แจ้ง
เลขกรมธรรม์หรือเลขบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่
ดูเลขกรมธรรม์
เตรียม
เอกสาร ระหว่างรอ
เจ้าหน้าที่
ดูเอกสาร
เช็ค
อู่ซ่อม ใกล้คุณ
ค้นหาอู่
goody tip
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องการสอบถามขั้นตอนเคลมหรือติดปัญหา ทักไลน์หาเราได้ทันที ผ่านไลน์เมนู "แจ้งเคลม"

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องแจ้งความเสียหาย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากความตกใจแล้วหลายคนไม่รู้ว่าควรทำยังไงต่อ เรามีคำแนะนำดี ๆ
ที่คนมีรถควรรู้ไว้หากต้องเคลมประกัน
ก่อนแจ้งเคลมประกันรถยนต์
ควรรู้อะไรบ้าง?
ข้อมูลคู่กรณี
 1. พยาน
 2. ผู้โดยสาร
 3. บุคคลภายนอก
รายละเอียดกรมธรรม์
 1. ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 2. เลขที่กรมธรรม์
 3. เลขที่ใบบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
ข้อมูลอุบัติเหตุ
 1. เกิดอุบัติเหตุอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่?
 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้น?
 3. มีคู่กรณีไหม?
 4. มีคนบาดเจ็บไหม?
5 ขั้นตอนเคลมประกันง่าย ๆ
เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องทำยังไง?
 1. โทรติดต่อบริษัทประกันทันทีหรือเร็วที่สุด
 2. บริษัทประกันจะส่งเจ้าหน้าที่มาบันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ ที่เกิดเหตุ
 3. เลือกอู่/ศูนย์ที่ต้องการซ่อมเพื่อประเมิณราคา
 4. บริษัทประกันพิจารณา อนุมัติการซ่อม
 5. ทางอู่/ศูนย์ติดต่อ ลูกค้านัดหมายให้ทางอู่/ศูนย์ประเมิณราคา
*เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี ควรแจ้งเคลมภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุได้สะดวกและให้แจ้งเคลมได้ง่าย
หลังจากแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบแล้ว ควรรอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยทำตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ, ตรวจดูคนบาดเจ็บและช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล, สังเกตความเสียหายของรถยนต์ และอย่าลืมขอข้อมูลของคู่กรณีและพยานในที่เกิดเหตุเพื่อให้เคลมได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
 1. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
 2. ในกรณีที่รู้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดแน่นอน พร้อมมีหลักฐานประกอบ
หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
เบอร์ติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง
กรุงเทพประกันภัย
โทร. 1620, 02 285 8888
กรุงไทยพานิชประกันภัย
โทร. 02 624 1111,
02 309 5888
คุ้มภัยโตเกียวมารีน
ประกันภัย

โทร. 02 257 8080,
02 257 8000
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
โทร. 02 611 4455,
02 611 4000
ซมโปะ ประกันภัย
โทร. 02 118 7400,
02 119 3000
ทิพยประกันภัย
โทร. 1736, 02 239 2200
ธนชาตประกันภัย
โทร. 02 666 8899,
02 662 8999,
02 308 9300
เออร์โกประกันภัย
(ประเทศไทย)

โทร. 02 016 3333,
02 017 3333
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
โทร. 1231, 02 695 0800
เมืองไทยประกันภัย
โทร. 1484, 02 665 4000
วิริยะประกันภัย
โทร. 1557, 02 239 1557
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
โทร. 1292, 02 657 2555
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
โทร. 1259, 02 825 8888,
02 007 9009
แอกซ่าประกันภัย
โทร. 02 118 8111
แอลเอ็มจี ประกันภัย
โทร. 1790, 02 661 6000
ข้อมูลของคู่กรณีที่คุณควรขอไว้
 1. ทะเบียนรถ
 2. ชื่อ-นามสกุล
 3. ที่อยู่
 4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 5. รายละเอียดกรมธรรม์
 6. ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ
รายละเอียดที่ต้องแจ้งเมื่อยื่นเบิก
ค่าเสียหาย
 1. ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี
 2. หมายเลขกรมธรรม์ • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ • สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย • ลักษณะการเกิดเหตุ
เอกสารจำเป็นสำหรับเบิกค่าเสียหาย
 1. รูปถ่ายความเสียหายของรถ
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. ใบขับขี่
 4. เอกสารอื่นๆที่จะช่วยในการเคลม
 5. เอกสารการจดทะเบียนรถยนต์
 6. ชื่อพยานที่เกี่ยวข้อง
 7. ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ถ้ามีคนเจ็บในอุบัติเหตุ เราต้องการเอกสาร
เพิ่ม ดังนี้
 1. ใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. ใบรับรองแพทย์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
chevron-down