หน้าหลัก
ประกันการเดินทาง

ประกันเดินทางที่ตามใจคุณ

เราทำการบ้านมาให้แล้ว
 heygoody ตัวจริงเรื่องเที่ยว!
ต่อที่ 1
รับส่วนลด 15%
เมื่อซื้อกรมธรรม์ใดก็ได้ (ไม่ต้องกรอกโค้ด)
ต่อที่ 2
ซื้อรายปีรับอีก!
 1,000 บาท
เมื่อซื้อประกัน
รับเพิ่ม!
Starbucks e-Coupon สูงสุด 600บาท
ดูเงื่อนไขโปรโมชั่น 
คลิก
ประกันเดินทางรายเที่ยว 5 ประเทศยอดฮิต
เลือกประเทศปลายทาง
เลือกประเทศปลายทาง
เริ่มต้นความคุ้มครอง
สิ้นสุดความคุ้มครอง
ซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางตั้งแต่ 2 ชั่วโมง - 6 เดือน
เริ่มต้นความคุ้มครอง
เริ่มต้นความคุ้มครอง
จำนวนผู้เดินทาง สูงสุด 10 คน/รายการ
เลือกจำนวนผู้เดินทาง
เช็คเบี้ย
ซื้อประกันเดินทางรายปี
รับฟรี 
 1,000 บาท
ซื้อเลย
เงื่อนไขกรมธรรม์
เมื่อกดปุ่มเช็คเบี้ย จะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เรียบร้อยแล้ว
คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
ใหม่! ประกันเดินทาง
คุ้มครอง
พิเศษ
รับประกันโดย เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
เพิ่ม
 VISA Care
วีซ่าไม่ผ่านไม่เป็นไร ยังไงก็ได้เงินคืน
เพิ่ม
 Sport Care
สาย Sport ต้องมี จะดำน้ำที่บาหลี บอลลูนที่
ตุรกี สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่อิตาลี ก็คุ้มครองครบ
เพิ่ม
 Pet and Other care
ทาสน้องหมา น้องแมว หมดห่วง
ติดพายุกลับไม่ได้ ก็เบิกค่ารับฝากเลี้ยงได้

ซมโปะประกันภัย

Destination
ญี่ปุ่นสุดฮิต

ไม่ต้องสำรองจ่ายทั้ง IPD และ OPD ที่ญี่ปุ่น

หาหมอไม่ต้องกลัว มีล่ามญี่ปุ่นให้

พายุเข้า น้ำท่วม หิมะถล่ม บินกลับไม่ได้ขยายความคุ้มครอง 15 วัน ทันที

คุ้มครองทรัพย์สินตั้งแต่บาทแรก

ราคาเอเชีย

5 วัน
7 วัน
293.-
337.-

ราคาเชงเก้น / ทั่วโลก

10 วัน
14 วัน
442.-
552.-
เปรียบเทียบ

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

ขอ VISA ได้
ราคาสบายกระเป๋า

รับ Starbucks e-Coupon

เมื่อซื้อประกัน

ยื่นวีซ่า ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ราคาเบาๆ

วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

รับประกันรุ่นเดอะ จนถึงอายุ 80 ปี

เลื่อน ยกเลิก เดินทาง คุ้มครอง 500,000 บาท

ราคาเอเชีย

5 วัน
7 วัน
293.-
337

ราคาเชงเก้น / ทั่วโลก

10 วัน
14 วัน
331.-
425.-
เปรียบเทียบ

กรุงไทยพานิช ประกันภัย

คุ้มครองครอบคลุม
เที่ยวสบายใจ
ทั้งครอบครัว

ค่ารักษาพยาบาลเด็ก วงเงินสูง 5,000,000 บาท

รับประกันวัยเก๋า ถึงอายุ 85 ปี

คุ้มครองทันที เมื่อไฟลท์ดีเลย์ครบ 4 ชั่วโมง

สายอุปกรณ์แฮปปี้ เพราะคุ้มครอง
ทั้งเครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา

ราคาเอเชีย

1-7 วัน
253.-

ราคาเชงเก้น / ทั่วโลก

10 วัน
14 วัน
400.-
445.-
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบความคุ้มครอง
เริ่มต้น
162.-
จาก 190.-
เริ่มต้น
170.-
จาก 200.-
เริ่มต้น
124.-
จาก 146.-
เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เพราะ Sompo เป็นบริษัทเดียวที่ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีผู้ป่วยนอก ( OPD) ในญี่ปุ่น
แนะนำ
ประกันเดินทางรายวัน คิดราคาตามวันเดินทางจริง เพราะเดินทางกี่วัน ก็จ่ายเท่านั้น ตามวันเดินทางจริง
แนะนำ
แนะนำ
พาพ่อแม่เที่ยวแบบสบายใจ รับประกันถึงอายุ 85 ปี เพราะประกันเดินทางส่วนใหญ่รับถึงอายุ 70-75 ปี
รับถึง 80 ปี
รับถึง 75 ปี
รับถึง 85 ปี
กังวลเรื่องถูกยกเลิกหรือเลื่อน การเดินทางเที่ยวบิน เพราะให้ความคุ้มครองสูงถึง 5 แสน
แนะนำ
แนะนำ
แนะนำ
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
5 วัน
15 วัน
15 วัน
ซื้อแบบรายปีเดินทางได้สูงสุดต่อทริป เพราะการซื้อแบบรายปีจะมีกำหนดเวลาเดินทางสูงสุดต่อทริป
120 วัน
90 วัน
120 วัน
: แนะนำ
รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม
คุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มเติม
คุ้มครองเที่ยวบิน
เพิ่มเติม
คุ้มครองกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
เพิ่มเติม
มีประกันสุขภาพแล้ว ทำไมยังต้องซื้อประกันเดินทาง?
ประกันเดินทางเป็นสิ่งที่ควรมีก่อนเดินทางเพราะไม่เพียงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แต่ยังคุ้มครองเที่ยวบินและทรัพย์สินส่วนตัวด้วย ช่วยให้การเดินทางของคุณไม่สะดุด แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน
ประกันสุขภาพบางประเภท คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (อย่าลืมเช็คกรมธรรม์ที่คุณมี)
ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นหลักร้อย คุ้มครองสูงถึงหลักล้าน เพราะคุ้มครองระยะสั้นตามจำนวนวันเดินทาง ราคาจึงไม่แพง

ความคุ้มครอง

ชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล
เที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินยกเลิก
กระเป๋าเดินทางล่าช้า
ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างแดน

ประกันเดินทาง

ประกันสุขภาพ

อยากไปทริปชิคๆ แบบไม่ช็อค มีประกันเดินทางไว้อุ่นใจกว่า เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยกะทันหัน หรือป่วยหนักจนต้องถูกเคลื่อนย้ายเที่ยวบินดีเลย์บ้าง ถูกยกเลิกบ้าง กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือทรัพย์สินสูญหายบ้าง รู้งี้ให้ heygoody ช่วยคุณท่องโลกกว้างอย่างสบายใจ เพราะเรารวบตึงความคุ้มครองมาให้ครบ จบทุกความกังวล เลือกเลย!

ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองอะไรบ้าง
ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในต่างประเทศ ทั้งบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อ รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ
 • ชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับ ประเทศไทยหรือประเทศภูมิลำเนา
 • การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ
 • การเดินทางเพื่อจัดการพิธีศพ
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
 • ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

 • เที่ยวบินล่าช้า (ดีเลย์)
 • พลาดการต่อเที่ยวบิน
 • พลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน
 • เลื่อนหรือถูกยกเลิกการเดินทาง
 • ลดจำนวนวันเดินทาง
 • โดนจี้เครื่องบิน โดนปล้นเครื่องบินกลางอากาศ
 • ขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ กรณีการเดินทางกลับล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน หรือสายการบิน

 • กระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • กระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวเสียหายหรือสูญหาย เช่น กระเป๋าแตก ล้อพัง ก็เคลมได้
 • เอกสารการเดินทางเสียหายหรือสูญหาย เช่น Passport หาย ก็เคลมได้
 • เงินสดเสียหายหรือสูญหาย (ที่เกิดขึ้นจริง)
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเสียหายหรือสูญหาย
 • อุปกรณ์กอล์ฟเสียหาย คุ้มครองตามมูลค่าจริง
 • จ่ายผลประโยชน์รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน
 • อุปกรณ์กีฬา และ/หรือ เครื่องดนตรี สูญหาย หรือเสียหาย
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ให้เช่าจากการถูกโจรกรรม
 • คุ้มครองวงเงินบัตรเครดิตจากการถูกโจรกรรม และ/หรือ การโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • อายุรับประกันภัย และเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทประกันกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่ได้เดินทางไป เพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
 • โปรดตรวจสอบประเทศปลายทางที่ไม่ได้รับความคุ้มครองกับบริษัทผู้รับประกัน

1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเคลม (ขึ้นอยู่กับการเคลมของแต่ละบริษัท)

2. กรอกแบบฟอร์มการเคลมประกันเดินทาง (ตามแบบฟอร์มของแต่ละบริษัท)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์ดังนี้

เอ็มเอสไอจีประกันภัย
ซมโปะประกันภัย
กรุงไทยพาณิชย์

3. ส่งเอกสารแจ้งเคลมตามช่องทางที่สะดวกของแต่ละบริษัท

4. รอพิจารณาสินไหม หลังได้รับเอกสารครบถ้วน

เอ็มเอสไอจีประกันภัย ไม่เกิน 30 วัน

ซมโปะประกันภัย ไม่เกิน 15 วัน

กรุงไทยพาณิชย์ ไม่เกิน 15 วัน

หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัยจะขยายการพิจารณาออกไปเป็นภายใน 90 วัน

ติดต่อเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือในต่างแดน (บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง 24 ชั่วโมง)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
โทร: +662 039 5704

ซมโปะ ประกันภัย
โทร: +662 205 7775

กรุงไทยพาณิชย์
โทร: +662 305 4474

เอ็มเอสไอจีประกันภัย
โทร: 02 007 9004

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 21.00 น. วันเสาร์ 9.30 - 18.00 น.

ซมโปะ ประกันภัย
โทร: 02 119 3000

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

กรุงไทยพาณิชย์
โทร: 02 624 1111

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยหรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่  
 

บริการพิเศษเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการทั้งหมดเท่านั้น บริการพิเศษที่ได้รับขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

 • ให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
 • นัดหมายกับแพทย์
 • ช่วยเหลือในการสื่อสารทางการแพทย์กับแพทย์ชาวญี่ปุ่นทางโทรศัพท์
 • รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือ
 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
 • ช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • แจ้งข่าวสารฉุกเฉิน

 • จัดส่งของขวัญและดอกไม้
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการสำรองร้านอาหาร
 • ให้ข้อมูลและจองสนามกอล์ฟ
 • ช่วยเหลือเกี่ยวกับโรงแรม

ซมโปะ ประกันภัย
02 119 3000
+662 205 7775 (24 ชม. ทั่วโลก)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
02 007 9009
+662 039 5704 (24 ชม. ทั่วโลก)

กรุงไทยพานิช ประกันภัย
02 624 1111
+662 305 4474 (24 ชม. ทั่วโลก)

คำถามที่พบบ่อย

ดูเพิ่มเติม
ประกันเดินทางที่ตามใจคุณเราทำการบ้านมาให้แล้ว heygoody ตัวจริงเรื่องเที่ยว!
ซื้อเลย
chevron-down