โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมทุกขั้นตอนที่ควรรู้

74 คน
แชร์
โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถ้ากำลังวางแผนซื้อขายรถยนต์มือสองฟังทางนี้! heygoody รวมเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือการเปลี่ยนเจ้าของรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาไว้ให้แล้ว โอนรถยนต์ที่ไหน? ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? โอนรถยนต์กี่บาท? ตอบครบทุกข้อสงสัยในบทความนี้

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คืออะไร?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คืออะไร

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ คือการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์จากคนเก่าเป็นคนใหม่ เกิดขึ้นหลายกรณี เช่น การซื้อขายรถยนต์มือสอง การโอนรถยนต์ให้ลูก หรือการโอนรถยนต์ให้ญาติ เป็นต้น ถ้าไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ เจ้าของรถคันใหม่จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นแบบเต็มตัว หรือถ้าเจ้าของคนใหม่นำรถยนต์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย คนที่จะโดนคดีก็คือ เจ้าของคนเก่า นั่นเอง

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีกี่แบบ?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มี 3 แบบ ตามนี้

การโอนตรง

การโอนตรง เจ้าของรถยนต์คนเก่าและคนใหม่ ไปแจ้งโอนรถยนต์กับนายทะเบียนที่กรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่งด้วยกัน โดยรถยนต์ต้องมีสภาพตรงกับข้อมูลในสมุดเล่มทะเบียนด้วย เพราะถ้าไม่ตรง ต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับสภาพจริงก่อน ฟังแล้วอาจดูยุ่งยากไปบ้าง แต่วิธีนี้ปลอดภัยและสบายใจทั้งคนซื้อและคนขาย ไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน

การโอนลอย

การโอนลอย เจ้าของรถยนต์คนเก่าเตรียมเอกสารสำหรับการโอนและเซ็นชื่อเอาไว้ แต่ยังไม่ลงชื่อผู้รับโอน เมื่อมีการซื้อขายรถยนต์ เจ้าของคนใหม่ก็นำเอกสารไปแจ้งโอนกับกรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่งได้เลย 

วิธีนี้เต็นท์รถมือสองนิยมใช้ เพราะสะดวก ประหยัดเวลา แต่มีความเสี่ยงตรงที่ถ้าเจ้าของใหม่ไม่ไปทำเรื่องโอนรถให้เสร็จเรียบร้อย แล้วนำรถยนต์คันนี้ไปทำเรื่องผิดกฎหมาย เจ้าของเก่าจะเป็นคนโดนคดีเต็ม ๆ 

การโอนแบบมรดก

การโอนแบบมรดก คือการโอนรถยนต์ที่ผ่อนหมดแล้วให้กับคนอื่น ๆ กรณีเจ้าของคนเก่าเสียชีวิต ทั้งโอนรถจากพ่อแม่ที่เสียชีวิตให้ลูก หรือโอนรถลูกที่เสียชีวิตให้พ่อแม่ แต่ไม่ใช่ว่าจะโอนได้เลย ต้องมีคำสั่งศาลก่อน ผู้รับมรดกจึงสามารถนำเอกสารเข้ามาทำเรื่องโอนที่สำนักงานขนส่งได้

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารโอนรถแตกต่างกันตามวิธีโอนรถ ดังนี้

เอกสารการโอนตรง

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์คนเก่า และเจ้าของรถยนต์คนใหม่
 • สัญญาการซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลงลายมือชื่อผู้โอน และผู้รับโอนเรียบร้อย

 เอกสารการโอนลอย

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถยนต์คนเก่า และเจ้าของรถยนต์คนใหม่
 • สัญญาการซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อย
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ (ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของใหม่)

 เอกสารการโอนแบบมรดก

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • แบบคำขอโอนและรับโอน ที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนแล้ว
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ 
 • คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก/ผู้รับมรดก หรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ

เอกสารกรณีโอนข้ามจังหวัด

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอนและผู้รับโอน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลายเซ็นผู้โอนและผู้รับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

 1. นำรถยนต์ที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ เข้ารับการตรวจสภาพรถที่กรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่ง
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ
 3. รับเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน รับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ (กรณีย้ายจังหวัดหรือเปลี่ยนทะเบียน)

โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง?

สามารถทำเรื่องโอนรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในจังหวัดที่อาศัย หรือจังหวัดที่ระบุในคู่มือจดทะเบียนรถ โดยเช็คข้อมูลสำนักงานขนส่งทั้งหมดที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกได้เลย

สำหรับชาวกทม. จะมีสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 : บางขุนเทียน
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 : ตลิ่งชัน
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 : สุขุมวิท
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 : หนองจอก
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 : จตุจักร

โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ไม่ว่าเหล่ากู๊ดดี้จะโอนรถยนต์ผ่านสำนักงานขนส่งไหนก็ตาม มีค่าโอนรถยนต์เท่ากันหมด ตามนี้เลย

 • ค่าคำขอโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ 5 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (ถ้าเล่มทะเบียนชำรุด)
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (ถ้าอยากเปลี่ยน)
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถยนต์ 100,000 บาท

ก่อนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องตรวจสภาพมั้ย?

การโอนรถยนต์เปลี่ยนเจ้าของทุกประเภทต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพก่อนยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ไปยังผู้เช่าซื้อ แบบนี้ไม่ต้องตรวจสภาพรถนะ

ต้องแจ้งโอนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน?

ต้องแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญา ถ้าเกินกว่านี้มีค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใช้รถยนต์ต่อได้สบายใจ

การโอนประกันรถไม่ยากอย่างที่คิด แถมเอกสารไม่ได้เยอะเลยด้วย ถ้าผู้โอนและผู้รับโอนเตรียมเอกสารให้พร้อม การดำเนินการจะใช้เวลาไม่นาน หลังจากรับโอนรถแล้วก็สามารถใช้รถต่อได้อย่างสบายใจ และถ้ารถยนต์มีประกันติดมากับรถ ต้องโอนประกันรถยนต์ด้วยนะ ไม่งั้นอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้

แต่ถ้าหากรถยนต์ไม่มีประกัน หรือประกันกำลังจะครบอายุ และกำลังมองหาประกันรถยนต์ดี ๆ แวะมาเลือกซื้อได้ที่เว็บไซต์ heygoody เรามีทั้งประกันรถน้ำมัน และประกันรถไฟฟ้าจากบริษัทประกันชั้นนำ ถูกใจเจ้าไหน ทำประกันรถยนต์เองได้ 24 ชม. มีติดรถไว้ ขับขี่อุ่นใจ เคลมได้หายห่วง

ที่มา : TOPFILM THAILAND และ one2car

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down