หน้าหลัก
สาระประกันดี
บทความไลฟ์สไตล์

แจกบทสวดมนต์วันพระใหญ่ 'มาฆบูชา' สวดแล้วดีชีวิตเป็นสิริมงคล

163 คน
แชร์
แจกบทสวดมนต์วันพระใหญ่

วันฆาบูชาที่จะถึงนี้ เหล่ากู๊ดดี้คนไหนมีแพลนเดินสายทำบุญเสริมความปังบ้าง? ทำบุญนอกบ้านแล้ว อย่าลืมบูชาพระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้ heygoody ไม่รอช้า รวบรวมบทสวดวันมาฆบูชามาฝากกัน รวมถึงข้อมูลการไหว้พระในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบูชาพระในบ้านต้องถวายอะไร? ใช้ธูปกี่ดอก? สรุปมาให้แล้ว เซฟเก็บไว้เลย!

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันที่เท่าไร?

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันที่เท่าไร?

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในตอนเช้าคนนิยมตักบาตร หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ทำบุญบริจาคทาน หรือถวายสังฆทาน และปิดท้ายวันด้วยการเวียนเทียนรอบอุโบสถในช่วงค่ำ

บูชาพระในบ้านต้องถวายอะไรบ้าง?

สำหรับใครที่มีโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระไว้ในบ้าน วันพระใหญ่นี้อย่าลืมไหว้บูชาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะ โดยของที่ต้องเตรียมถวายมีตามนี้เลย

  1. ธูป 3 ดอก หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รวมทั้งพุทธคุณ 3 ได้แก่ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
  2. เทียน 2 เล่ม หมายถึง พระธรรมวินัย หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
  3. ดอกไม้ หรือพวงมาลัย หมายถึง การสักการะพระสงฆ์ ซึ่งมีดอกไม้หลายชนิดให้เลือก เช่น ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง และดอกเบญจมาศ เป็นต้น
  4. น้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า
  5. ข้าวสาร หมายถึง ตัวแทนของพระอรหันต์ที่หมดแล้วซึ่งกิเลส
  6. ผลไม้ และขนมหวาน (จะถวายหรือไม่ก็ได้) หมายถึง ตัวแทนของการอยู่ดีกินดี หลังสวดบทสวดมนต์ไหว้พระในบ้านเสร็จแล้วก็จะลาของไหว้เหล่านี้มารับประทานเพื่อเสริมสิริมงคล

รวมบทสวดวันพระใหญ่ที่สำคัญ

รวมบทสวดวันพระใหญ่ที่สำคัญ

ก่อนสวดมนต์ต้องตั้งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบนิ่ง แล้วเริ่มสวดตามบทสวดมนต์วันพระกัน โดยเรียงลำดับตามนี้ได้เลย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ 

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ 

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาพุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต, วันทามิ ธัมมัง,สัพพะเมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต, วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

(อ่านว่า วิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรังอะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*

ชะยะมังคะลานิ สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*

ชะยะมังคะลานิ นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*

ชะยะมังคะลานิ ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง (อ่านว่า พรัมมัง) วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม*

ชะยะมังคะลานิ เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โยวาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

หมายเหตุ : ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า “เต” แปลว่า ท่าน แต่ถ้าสวดให้ตัวเองใช้คำว่า “เม” แปลว่า ข้าพเจ้า

บทสวดชัยปริตร (มหาการุณิโก)

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต* 

ชะยะมังคะลังฯ ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ (ถ้าสวดให้คนอื่นเปลี่ยนเป็น ตะวัง วิชะโย โหหิ) ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

หมายเหตุ : ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า “เต” แปลว่า ท่าน แต่ถ้าสวดให้ตัวเองใช้คำว่า “เม” แปลว่า ข้าพเจ้า

บทแผ่เมตตา

การแผ่เมตตาให้ถูกวิธีต้องแผ่เมตตาให้ตนเองก่อน แล้วจึงส่งต่อความเมตตาให้กับสรรพสัตว์อื่น ๆ ต่อไป โดยเราสามารถแผ่เมตตาได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา จะทำให้จิตใจเราสงบ และได้รับอานิสงส์ได้อย่างเต็มที่

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ขณะที่กรวดน้ำ ให้ท่องบทกรวดน้ำไปพร้อม ๆ กัน โดยกล่าวตามนี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ทำประกันเพิ่มความอุ่นใจรับวันพระใหญ่ปีนี้

บทสวดมนต์วันพระที่บ้านที่ heygoody นำมาฝากสามารถสวดได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะการสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เพิ่มเอเนอร์จี้บวกให้กับตัวเอง และมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่ถ้าอยากเพิ่มความสบายใจแบบคูณสอง อย่าลืมมองหาตัวช่วยดี ๆ อย่างประกันสุขภาพเอาดูแลยามเจ็บป่วย และประกันอุบัติเหตุเอาไว้รับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีติดตัวเอาไว้ อุ่นใจแบบคูณสอง! เลือกซื้อประกันราคาถูกใจกับ heygoody เช็คเบี้ยประกันจากบริษัทประกันชั้นนำได้เอง หรือสอบถามเราได้ตลอด 24 ชม. 

ที่มา : sanook และไทยรัฐ

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down