หน้าหลัก
สาระประกันดี
บทความไลฟ์สไตล์

ต่ออายุพาสปอร์ต 2567 กี่วันได้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

28 คน
แชร์
ต่ออายุพาสปอร์ต 2567

สายเที่ยวคนไหนมีทริปเที่ยวต่างประเทศเร็ว ๆ นี้ ก่อนออกเดินทางอย่าลืมเช็ควันหมดอายุของพาสปอร์ตให้ดีนะ เพราะถ้าหมดอายุแล้ว หรือเหลืออายุไม่กี่เดือน อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้ ถ้าไม่อยากให้ทริปสะดุด ตาม heygoody ไปอัปเดตขั้นตอนและเอกสารจำเป็นสำหรับต่ออายุพาสปอร์ต ปี 2567 ในบทความนี้เลย ขอบอกว่า สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด!

พาสปอร์ตมีกี่ประเภท?

พาสปอร์ตไทย หรือหนังสือเดินทาง มี 4 ประเภท

 1. หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) หน้าปกสีน้ำตาลที่เราคุ้นเคย ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป มีทั้งแบบอายุ 5 ปี และ 10 ปี ถ้าหมดอายุแล้วต้องไปทำเล่มใหม่
 2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม ออกให้สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น มีอายุไม่เกิน 5 ปี ใช้ในราชการเท่านั้น ใช้ส่วนตัวไม่ได้นะ
 3. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) หน้าปกสีแดงสด ออกให้เฉพาะบุคคล เช่น พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต เป็นต้น มีอายุไม่เกิน 5 ปี
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หน้าปกสีเขียว ออกให้สำหรับพระภิกษุสามเณร ชาวมุสลิมที่ต้องการไปต่างประเทศ มีอายุไม่เกิน 2 ปี

สถานที่ต่ออายุพาสปอร์ตมีที่ไหนบ้าง?

ไม่ว่าจะต่ออายุพาสปอร์ต หรือทำพาสปอร์ตเล่มแรก สามารถเดินทางไปทำได้ที่

 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์
 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์ เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ 
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ 
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ 
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์
 6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์
 7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์
 8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ เปิดบริการวันจันทร์ - อาทิตย์

สำหรับเหล่ากู๊ดดี้ชาวต่างจังหวัดสามารถเช็คสถานที่ใกล้บ้าน ที่นี่ แล้ว Walk-in ไปได้เลย หรือจะจองคิวผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะ แต่ก่อนจะไปต่ออายุพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม จะได้ไม่เสียเวลา

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุพาสปอร์ต

มาถึงคำถามยอดฮิต ทําพาสปอร์ตใช้อะไรบ้าง? สำหรับเอกสารต่อพาสปอร์ตหมดอายุ ขอแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป ใช้เอกสารทําพาสปอร์ตแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ

 • บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • พาสปอร์ตเล่มเก่า

ถ้าเปลี่ยนชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน อย่าลืมนำหลักฐานต่าง ๆ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี กรณีพ่อ-แม่อยู่ด้วยกัน

 • บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • พาสปอร์ตเล่มเก่า
 • สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของพ่อและแม่
 • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร

เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี กรณีพ่อ-แม่หย่าร้าง

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • พาสปอร์ตเล่มเก่า
 • สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของพ่อหรือแม่ (ผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตร)
 • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร
 • ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่า ผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร

หมายเหตุ

 • พ่อและแม่ ต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่มาต่ออายุพาสปอร์ตด้วย
 • ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง
 • ถ้ามาไม่ได้ทั้งพ่อและแม่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากทั้งพ่อและแม่ และหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วพาผู้เยาว์ไปทำหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการต่ออายุพาสปอร์ต

ต่ออายุพาสปอร์ตง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน!

 1. รับบัตรคิว หรือลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์
 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้แสดง
 3. วัดส่วนสูง และเก็บลายนิ้วมือ
 4. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
 5. ชำระค่าธรรมเนียม และสามารถแจ้งได้ว่า จะรับพาสปอร์ตด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุพาสปอร์ต 

ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน และอายุของหนังสือเดินทาง ดังนี้

ออกพาสปอร์ตแบบธรรมดา

 • พาสปอร์ต เล่ม 5 ปี 1,000 บาท 
 • พาสปอร์ต เล่ม 10 ปี 1,500 บาท
 • ค่าจัดส่งพาสปอร์ตผ่านไปรษณีย์ EMS 40 บาท

ออกพาสปอร์ตแบบด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกัน)

 • พาสปอร์ต เล่ม 5 ปี 3,000 บาท 
 • พาสปอร์ต เล่ม 10 ปี 3,500 บาท

ทําพาสปอร์ตกี่วันได้?

สำหรับความเร่งด่วนแบบธรรมดา สามารถมารับด้วยตัวเอง หรือรอรับทางไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ) หรือ 3-5 วันทำการ (ต่างจังหวัด)

ต่ออายุพาสปอร์ตล่วงหน้าได้กี่เดือน?

สามารถต่อพาสปอร์ตก่อนหมดอายุล่วงหน้ากี่เดือนก็ได้ แต่เวลาเดินทางไปต่างประเทศ ประเทศปลายทางบางประเทศกำหนดให้พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จนถึงวันเดินทางกลับ ดังนั้น เพื่อความชัวร์ heygoody แนะนำให้รีบไปต่อใหม่ถ้าอายุพาสปอร์ตเหลือประมาณ 6 - 7 เดือน จะดีที่สุด!

ต่ออายุพาสปอร์ตล่วงหน้าได้กี่เดือน

พาสสปอร์ตพร้อม ตั๋วเครื่องบินพร้อม อย่าลืมประกันการเดินทางด้วยนะ

อ่านมาถึงตรงนี้ รีบหยิบพาสปอร์ตขึ้นมาเช็คอายุกันด่วน ๆ ถ้าใกล้หมดอายุแล้ว ก็เตรียมเอกสารไปต่ออายุพาสปอร์ตกันได้เลย นอกจากนี้เหล่ากู๊ดดี้อย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจด้วย ประกันการเดินทาง เพื่อนแท้คอยดูแลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งเที่ยวบินดีเลย์ กระเป๋าเดินทางล่าช้า ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจสามารถกดซื้อได้ที่เว็บไซต์ heygoody ราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อย แต่คุ้มครองสูงสุดถึงหลักล้าน!

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ sanook

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down