การประมาทร่วมคืออะไร? ประกันจ่ายให้ไหม?

812 คน
แชร์
การประมาทร่วมคืออะไร ประกันจ่ายให้ไหม

ประมาทร่วมเป็นหนึ่งในประโยคที่มักได้ยินเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำหรับใครยังไม่เข้าใจว่าประมาทร่วมคืออะไร และส่งผลยังไงบ้างกับการเคลมประกัน วันนี้ heygoody พาทุกคนไปทำความเข้าใจกรณีประมาทร่วมนี้พร้อม ๆ กัน จะได้รู้ไปเลยว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบ ส่งเคลมยังไงได้บ้าง ประกันจ่ายไหม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและลดความยุ่งยากถ้าเกิดอุบัติเหตุกรณีนี้ขึ้น

ประมาทร่วมคืออะไร?

การประมาทร่วมคืออะไร

คำว่าประมาทร่วมมีความหมายโดยตรงว่า คู่กรณีสองฝ่ายมีความประมาท และก่อให้เกิดอุบัติเหตุนี้ร่วมกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าทั้งสองฝ่ายมีความผิดเท่า ๆ กัน ต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันทั้งคู่ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น เราลองไปดูกันดีกว่าว่าการประมาทร่วมแต่ละกรณีมีเงื่อนไขยังไงบ้างในการเคลมประกัน

ประมาทร่วม แล้วใครต้องรับผิดชอบ?

การรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีประมาทร่วมมีอยู่หลายกรณี ทั้งแบบชนกันเอง เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายนอก ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและอื่น ๆ ตามข้อมูลต่อไปนี้

 • รถชนกันเอง มีความเสียหายต่อรถยนต์ของทั้งสองฝ่าย กรณีนี้แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่ต้องจ่ายให้อีกฝ่าย เพราะถือว่ามีความผิดเท่า ๆ กัน และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่าย
 • เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 เช่น ขับรถชนกันแล้วพุ่งไปชนกับกำแพงบ้านคนแถว ๆ นั้น ในกรณีนี้ ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันออกค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ 3 คนละครึ่ง 
 • คนขับได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต กรณีนี้ต่างคนต่างเบิกประกันกับบริษัทที่ทำประกันไว้ได้เลย โดยได้รับความคุ้มครองตามมูลค่าประกันที่ทำไว้ ถ้าไม่มีประกัน สามารถใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ได้
 • ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ พิการ ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันออกค่าเสียหาย โดยเบิกจากประกันที่ทำไว้ หรือใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ได้เช่นกัน กรณีเสียชีวิต ญาติของผู้โดยสารที่เสียชีวิตได้รับเงินชดเชยจาก พ.ร.บ. ของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย

กรณีเกิดการประมาทร่วม ประกันจ่ายมั้ย? 

เห็นได้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีประมาทร่วมแล้ว ประกันยังรับผิดชอบความเสียหายตามกรมธรรม์กำหนดไว้ เพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี แต่สิ่งคุ้มครองแตกต่างกันออกไปตามประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่ทำเอาไว้ ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการเคลมเหมือนกับอุบัติเหตุในกรณีอื่น ๆ เลย 

ค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วม 

อย่างที่บอกไปว่า ค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วมขึ้นอยู่กับประเภทของประกันที่ทำเอาไว้ อย่างถ้าทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ จะคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประเภทอื่น ๆ heygoody สรุปมาให้เข้าใจง่าย ๆ แล้วตามนี้

 • ประกันภัยชั้น 1 กรณีประมาทร่วมมีค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับซ่อมรถยนต์ของผู้เอาประกัน ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงเงินชดเชยเมื่อพิการหรือเสียชีวิต มีความเสียหายต่อทรัพย์สินภายนอก ประกันภัยชั้น 1 จ่ายให้ด้วยเช่นกัน
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 3 มีค่าสินไหมทดแทนให้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ มีเงินชดเชยให้ถ้าพิการหรือเสียชีวิต และค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 แต่ไม่มีค่าซ่อมรถให้ เพราะประกันจ่ายค่าซ่อมรถให้กับคู่กรณีเท่านั้น พอเป็นประมาทร่วมเลยไม่ได้สิทธิ์นี้

เพราะเหตุนี้ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้  เพราะช่วยดูแลเรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีประมาทร่วมได้รอบด้าน เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนจาก พ.ร.บ. มีดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยและเจ้าของรถ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ
 • ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

ประมาทร่วม แต่ไม่ได้ทำประกันรถยนต์ ทำยังไงดี?

ประมาทร่วม แต่ไม่ได้ทำประกันรถยนต์ ทำยังไงดี

อีกหนึ่งคำถามที่ heygoody เห็นบ่อย ๆ คือ ถ้าไม่ได้ทำประกันรถยนต์เพิ่มเติมเอาไว้เลย ต้องเคลมค่าสินไหมทดแทนและเงินชดเชยจากไหน คำตอบคือ สามารถเคลมได้กับ พ.ร.บ. เพราะรถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. ไว้อยู่แล้ว มีความคุ้มครองในกรณีประมาทร่วม ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 • ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน 
 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

โดยผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถทำเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด หรือให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการให้ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจได้ โดยต้องทำเรื่องภายใน 7 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

ทำประกันเอาไว้ อุ่นใจกว่า

ถึงแม้ว่าประกันภัยรถยนต์จะไม่ใช่ประกันภาคบังคับตามกฎหมาย แต่การมองหาประกันดี ๆ เอาไว้สามารถช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้ไม่น้อยอย่างเช่นการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีการคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินภายนอกด้วย นอกจากไม่ต้องควักเงินจ่ายค่าซ่อมแซมและค่าเสียหายเองแล้ว ยังช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ heygoody สามารถเปรียบเทียบประกันได้จากหลากหลายบริษัท เลือกราคาที่ถูกใจ พร้อมส่วนลดนำเสนอให้ตลอด จ่ายเงินสะดวก ไม่ต้องจ่ายก้อนเดียว และมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามออนไลน์และช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down