ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องจ่ายปีละเท่าไหร่ คิดอัตราค่าภาษียังไง

713 คน
แชร์
ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องจ่ายปีละเท่าไหร่ คิดอัตราค่าภาษียังไง

รถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกและในประเทศไทยไม่นาน ทำให้บริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาจยังไม่แพร่หลาย รวมถึงการคิดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าทางภาครัฐมีมาตรการหรือวิธีคำนวณยังไงบ้าง เพราะอย่างรถสันดาปใช้กำลังเครื่องยนต์และน้ำหนักเป็นปัจจัยหลักของการคิดค่าภาษี แต่รถยนต์ไฟฟ้ามีแค่มอเตอร์และแบตเตอรี่ heygoody มีคำตอบ

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้าต่างกับภาษีรถทั่วไปมั้ย

กรณีของรถยนต์ไฟฟ้าคิดอัตราภาษีตามขนาดจุเครื่องยนต์แบบรถยนต์สันดาปไม่ได้ กรมการขนส่งทางบกเลยนำเงื่อนไขคิดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าตามน้ำหนักมาใช้ และจูงใจประชาชนด้วยมาตรการลดค่าภาษีจากอัตราที่กฎหมายกำหนด 80% เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นรถไฟฟ้าที่จดทะเบียนในระหว่าง 9 พฤศจิกายน 2565 ถึง 10 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น 

วิธีคิดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าตามกฎหมาย พ.ร.บ. พ.ศ. 2522

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนและเกิน 7 คน

วิธีคิดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกไปเป็น 3 กลุ่มคือ รถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

น้ำหนักของรถ (กิโลกรัม)อัตราภาษีปรับใหม่ (บาท)อัตราภาษีเดิม (บาท)
50030150
501-75060300
751-1,00090450
1,001-1,250160800
1,251-1,5002001,000
1,501-1,7502601,300
1,751-2,0003301,600
2,001-2,5003801,900
2,501-3,0004402,200
3,001-3,5004802,400
3,501-4,0005202,600
4,001-4,5005602,800
4,501-5,0006003,000
5,001-6,0006403,200
6,001-7,0006803,400
7,001 ขึ้นไป7203,600

อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

น้ำหนักของรถ (กิโลกรัม)อัตราภาษีปรับใหม่ (บาท)อัตราภาษีเดิม (บาท)
5001575
501-75030150
751-1,00045225
1,001-1,25080400
1,251-1,500100500
1,501-1,750130650
1,751-2,000160800
2,001-2,500190950
2,501-3,0002201,100
3,001-3,5002401,200
3,501-4,0002601,300
4,001-4,5002801,400
4,501-5,0003001,500
5,001-6,0003201,600
6,001-7,0003401,700
7,001 ขึ้นไป3601,800

อัตราภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและสาธารณะคิด 10 บาทเท่ากัน จากเดิมคิด 50 บาท

อัตราภาษีรถยนต์ทั่วไปคิดยังไง

รถใช้น้ำมันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยาน ต้องเสียภาษีประจำปีเหมือนกันทั้งหมด โดยมีเกณฑ์การคิดอัตราภาษีจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

1. คิดภาษีตามความจุเครื่องยนต์

วิธีคิดตามความจุเครื่องยนต์หรือขนาดซีซี ถูกบังคับใช้เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งหรือรถเก๋ง  เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ยิ่งเครื่องยนต์มีขนาดจุหรือซีซีเยอะอัตราภาษีจะสูงตามไปด้วย โดยรถยนต์อายุระหว่าง 1-5 ปี คิดภาษีดังนี้

 • ขนาดจุเครื่องยนต์ 600 ซีซี คิด 50 สตางค์/ซีซี
 • ขนาดจุเครื่องยนต์ 601-1,800 ซีซี คิด 1.50 บาท/ซีซี
 • ขนาดจุเครื่องยนต์ 1,800 ซีซี ขึ้นไป คิด 4 บาท/ซีซี

รถยนต์ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปอัตราภาษีลดลงตามอายุ ดังนี้

 • รถยนต์อายุ 6 ปี ส่วนลดจากเดิม 10%
 • รถยนต์อายุ 7 ปี ส่วนลดจากเดิม 20%
 • รถยนต์อายุ 8 ปี ส่วนลดจากเดิม 30%
 • รถยนต์อายุ 9 ปี ส่วนลดจากเดิม 40%
 • รถยนต์อายุ 10 ปีขึ้น ส่วนลดจากเดิม 50%

2. คิดภาษีแบบรายคัน

การคิดภาษีรถแบบรายคัน ใช้กับรถจักรยานยนต์และรถที่ใช้งานเฉพาะทางเท่านั้น

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 100 บาท
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 100 บาท
 • รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 50 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 100 บาท
 • รถบดถนน 200 บาท
 • รถแทรกเตอร์ 50 บาท

3. คิดภาษีตามน้ำหนักรถ

การคิดภาษีตามน้ำหนักของรถบังคับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้าง และรถบรรทุกส่วนบุคคล คิดตามน้ำหนักเริ่มต้นที่ 500 กิโลกรัมถึง 7,000 กิโลกรัม

น้ำหนักของรถ (กิโลกรัม)รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (บาท)รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (บาท)รถยนต์รับจ้าง (บาท)
500150450185
501-750300750310
751-1,0004501,050450
1,001-1,2508001,350560
1,251-1,5001,0001,650685
1,501-1,7501,3002,100875
1,751-2,0001,6002,5501,060
2,001-2,5001,9003,0001,250
2,501-3,0002,2003,4501,435
3,001-3,5002,4003,9001,625
3,501-4,0002,6004,3501,810
4,001-4,5002,8004,8002,000
4,501-5,0003,0005,2502,185
5,001-6,0003,2005,7002,375
6,001-7,0003,4006,1502,560
7,001 ขึ้นไป3,6006,6002,750

นโยบายอื่นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ

นอกเหนือจากมาตรการลดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 80% เป็นระยะเวลา 1 ปี ล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันนโยบายอุดหนุนเงิน ลดภาษีนำเข้า และลดภาษีสรรพสามิตเพื่อผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าราคาสุทธิของรถไฟฟ้าสูงกว่ารถยนต์สันดาปพอสมควร เอาแค่รถขนาด B-Segment ขนาดพอ ๆ กัน แต่ราคาต่างกัน 2-3 แสนบาท โดยนโยบายจูงใจจากภาครัฐมีดังนี้

 • เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดคันละ 150,000 บาท
 • ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจาก 40% เหลือ 0%
 • ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2%

สรุปเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

สรุปเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ไฟฟ้า

ผู้ใช้รถทุกคนทุกคันต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงถนนและอุปกรณ์จราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ขับขี่ต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางอยู่เสมอ และเพื่อความสบายใจตอนขับขี่ heygoody มีประกันรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทชั้นนำให้เจ้าของรถไฟฟ้าเลือกได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น BYD, Ora Good Cat, MG ZS ก็จัดได้หมด ครบจบทุกความคุ้มครองที่ต้องมี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะลอง "เช็คเบี้ยรุ่นรถที่สนใจ" ก็ทำได้ง่าย ๆ ที่นี่

ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down