รวมสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์

278 คน
แชร์
รวมสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์

ใครต่อภาษีรถยนต์เป็นประจำจะรู้ดีว่า พ.ร.บ. คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายกำหนด ให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งต้องทำ เพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นสำหรับคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องซื้อที่กรมขนส่งทางบกอีกต่อไป heygoody จะมาเล่าถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. รถยนต์ให้เหล่ากู๊ดดี้ได้เข้าใจกันว่า ทำไมต้องซื้อ ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายมั้ย คุ้มครองอะไรได้บ้าง และซื้อผ่านออนไลน์ยังไง

ยาวไปเลือกอ่านได้นะ ซ่อน

อยากซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์กับ heygoody ต้องทำยังไง

ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ควบกับประกันรถยนต์จาก heygoody สะดวกกว่า คุ้มครองครบตามภาครัฐกำหนด พร้อมจัดส่งกรมธรรม์ทั้ง 2 ฉบับทางไปรษณีย์ เริ่มต้นที่ 645.21 บาท สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้

 • รถเก๋งและรถกระบะ 4 ประตูส่วนบุคคล 645.21 บาท
 • รถกระบะตอนครึ่งไม่เกิน 3 ตันส่วนบุคคล 967.28 บาท
 • รถตู้จดทะเบียนมากกว่า 7 ที่นั่งส่วนบุคคล 1,182.35 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองเท่าไหร่บ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองเท่าไหร่บ้าง

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นหลักประกันที่ใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุร่วม สามารถแบ่งความคุ้มครองได้ทั้งหมด 2 แบบคือ ชดเชยความเสียหายเบื้องต้นจ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด และค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดคุ้มครองมี ดังนี้ 

ชดเชยความเสียหายเบื้องต้นทันทีไม่รอการพิสูจน์ถูกผิด

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจริง 30,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดเชยไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 • กรณีได้รับบาดเจ็บ และต่อมาสูญเสียอวัยวะ ชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษา ชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท/คน

ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินชดเชยเพิ่มเติมหลังจากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะได้รับค่าชดเชยเบื้องต้นพร้อมกับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

1. ค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 บาท/คน

3. สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือพิการถาวร 200,000-500,000 บาท/คน

4. ค่าชดเชยรายวัน

จ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินคุ้มครองจาก พ.ร.บ. สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน
 • วงเงินรับผิดชอบสำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
 • วงเงินรับผิดชอบสำหรับรถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าชดเชยเบื้องต้นเท่านั้น

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง หรือสำเนาก็ได้
 • หนังสือรับรองตรวจสภาพรถยนต์จาก ตรอ.
 • พ.ร.บ. ฉบับเดิมที่ยังไม่หมดอายุ

พ.ร.บ. รถยนต์มีอายุกี่ปีและซื้อล่วงหน้าได้กี่วัน

พ.ร.บ. รถยนต์มีอายุ 1 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 90 วันหลังต่อภาษีรถยนต์ และได้รับป้ายสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงเครื่องหมายให้เจ้าหน้าที่เห็นว่ารถยนต์คันนี้จ่ายภาษีตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ มีโทษอะไรบ้าง

ถ้าไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ มีโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนกรณีที่ต่อ พ.ร.บ. แล้ว แต่ไม่ติดป้ายสี่เหลี่ยมถ้าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ไม่คุ้มครองกรณีไหนบ้าง

 • ใช้รถยนต์นอกประเทศ
 • ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ดัดแปลงสภาพรถ ใช้ชิงทรัพย์ ขับหลบหนีเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
 • แข่งขันประลองความเร็วทุกกรณี
 • เสียหายจากการถูกโจรกรรม
 • เสียหายจากสงครามทุกรูปแบบ
 • เสียหายจากอาวุธปรมาณู

มีประกันแล้วไม่ทำ พ.ร.บ. ได้มั้ย

คำตอบคือ “ไม่ได้” เพราะเป็นประกันภัยภาคบังคับที่ภาครัฐกำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ และถ้าไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์จะไม่สามารถต่อภาษีได้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษทางกฎหมายตามที่กล่าวไว้ด้านบน heygoody แนะนำว่าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่า เพราะค่า พ.ร.บ. ถูกกว่าค่าปรับหลายเท่า แถมได้วงเงินคุ้มครองนอกเหนือจากประกันภาคสมัครใจอีกด้วย

ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์กับ heygoody สะดวก ง่าย คุ้มครองทันที

ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์กับ heygoody สะดวก ง่าย คุ้มครองทันที

พ.ร.บ. รถยนต์ สำคัญทั้งในเชิงกฎหมายและความคุ้มครองที่เราได้รับ แม้ว่าจะทำประกันภัยเอาไว้อยู่แล้ว แต่ตามกฎหมายประกันภาคสมัครใจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ดังนั้น รถทุกคันต้องมีหลักประกันอย่าง พ.ร.บ. เพื่อช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถ้าให้ดี heygoody อยากให้ทำประกันควบคู่ไปด้วยจะได้อุ่นใจทั้งค่าซ่อมรถและค่ารักษาพยาบาล ใครต่อภาษีมาแล้ว เลือกซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ พร้อมประกันกับเราได้เลย

ที่มาของข้อมูล : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down