ไม่อยากโดนปรับคนขับต้องรู้ กับกฎหมายจราจรใหม่ 2566

2507 คน
แชร์
ค่าปรับจราจรและกฎหมายจราจรใหม่ 2566

กฎหมายจราจรใหม่ 2566 เริ่มต้นบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ขับขี่ต้องอัปเดตความรู้ความเข้าใจกันไปพร้อม ๆ กัน วันนี้ heygoody สรุปรวมเอาข้อกฎหมายจราจรที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ มาให้ได้อัปเดตกันอย่างไม่มีพลาด รวมทั้งค่าปรับใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วย

กฎหมายจราจรใหม่ 2566 มีอะไรบ้าง ค่าปรับเท่าไหร่?

สำหรับกฎหมายจราจรใหม่ที่ถูกบังคับใช้เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา มีทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการขับขี่ ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ และกฎหมายอื่น ๆ เราสรุปมาให้อ่านกันง่าย ๆ ในภาพเดียวแล้ว ตามนี้เลย!

ค่าปรับกฎหมายจราจรใหม่ 2566

กฎหมายจราจรใหม่และอัตราโทษที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)
 • ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)
 • ขับรถผ่านทางม้าลายโดยไม่หยุดให้คนข้าม ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)
 • ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิม 500 บาท)
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิม 500 บาท)
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิม 500 บาท)
 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น ปรับ 5,000 - 20,000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (เดิม 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • ขับขี่บนทางเท้า ปรับ 400 - 1,000 บาท และผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินส่วนแบ่งเป็นกึ่งหนึ่งของค่าปรับ
 • ไม่หยุดรถหลังเส้นหยุดรถบริเวณสัญญาณไฟจราจร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (โดยไม่มีเครื่องหมายจราจรอนุญาต) ปรับ 400 - 1,000 บาท

โดยโทษเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎหมายจราจรใหม่ 2566 เท่านั้น ซึ่ง heygoody ได้คัดมาแล้วว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจและมักจะถูกถามถึงอยู่บ่อย ๆ สำหรับใครที่อยากดูกฎหมายใหม่แบบละเอียดครบถ้วน ก็สามารถเข้าไปดูต่อได้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13)  ได้เลย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสายด่วนจราจร 1197

กฎหมายความเร็วใหม่ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

ในส่วนต่อมา จะเป็นเรื่องของกำหนดความเร็วสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทขณะใช้รถและถนน ซึ่งกฎหมายความเร็วใหม่แบ่งออกได้ตามประเภทของยานพาหนะดังต่อไปนี้ 

 • รถยนต์ส่วนบุคคล: ไม่เกิน 120 กม./ชม. แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าอยู่เลนขวาสุด จะต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
 • รถบรรทุกและรถโดยสารที่จุได้มากกว่า 15 ที่นั่ง : กำหนดความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 90 กม./ชม.
 • รถโดยสารที่บรรจุคนระหว่าง 5-7 คน : ไม่เกิน 100 กม./ชม.
 • รถมอเตอร์ไซค์ : ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
 • รถมอเตอร์ไซค์ขนาด 400 ซีซีขึ้นไป : ความเร็วไม่เกิน110 กม./ชม.
 • รถสำหรับลากจูง รถสามล้อ และรถยนต์สี่ล้อขนาดเล็ก : ไม่เกิน 65 กม./ชม.

นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและกฎหมายความเร็วแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • ไม่พกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ปรับไม่เกิน 500 บาท

ขับขี่ในขณะที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ ถูกยึด ถูกเพิกถอนหรือถูกพักใช้ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่

นอกจากเรื่องบทลงโทษด้านค่าปรับแล้ว เมื่อทำผิดกฎหมายจราจรใหม่ 2566 จะมีการตัดคะแนนความประพฤติกรรมการขับรถอีกด้วย ซึ่งมีผลโดยตรงกับการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 

 • โดยเมื่อถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 แล้ว จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 90 วัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • หากถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 3 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปี จะมีสิทธิ์ถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่มากกว่า 90 วัน และอาจถูกพิจารณาเพิกถอนได้หากมีครั้งที่ 4 เกิดขึ้น

โดยเกณฑ์ในการตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่ที่ในกฎหมายจราจรใหม่ 2566 จะมีทั้งแบบที่ถูกตัดคะแนนทันที เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ติดป้ายภาษี ฝ่าไฟแดง ชนแล้วหนีหรือกรณีเมาแล้วขับ และยังมีการตัดคะแนนแบบที่สอง ที่จะถูกตัดเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งด้วยนะ

แต่ไม่ต้องตกใจไป เพราะคะแนนเหล่านี้ คุณสามารถเก็บคะแนนคืนมาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ผู้ขับขี่สามารถเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ จำกัดปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ทำได้เมื่อมีคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน
 • โดยการอบรมครั้งแรกจะได้คืนไม่เกิน 12 คะแนน และครั้งที่สองไม่เกิน 6 คะแนน

จ่ายค่าปรับจราจรได้ที่ไหนบ้าง?

จ่ายค่าปรับจราจรได้ที่ไหนบ้าง?

ได้อัปเดตกฎหมายจราจรใหม่บางส่วนไปกันแล้ว หวังว่าเหล่ากู๊ดดี้จะช่วยกันปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและท้องถนนกันอย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่เกิดโดนใบสั่งขึ้นมา เราก็มีข้อมูลมาให้ว่าจะต้องไปจ่ายค่าปรับยังไง และต้องจ่ายค่าปรับที่ไหนบ้าง

 • สถานีตำรวจ โดยปกติแล้ว สามารถนำใบแจ้งค่าปรับไปชำระได้ที่สถานีตำรวจ แต่ปัจจุบันนี้สามารถชำระออนไลน์ได้แล้ว
 • จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร: โดยกดไปที่เมนูจ่ายบิล และหาคำว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • จ่ายผ่านตู้ ATM: โดยสามารถทำการชำระได้ตามเมนูของเครื่องและระบบ
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส: สามารถจ่ายค่าปรับจราจรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่สาขา อย่างเช่นที่ 7-11 เป็นต้น
 • ที่ทำการไปรษณีย์: อีกหนึ่งช่องทางการจ่ายค่าปรับก็คือที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา
 • CenPay หรือเคาน์เตอร์ของเครือเซ็นทรัล ทั้ง PowerBuy, FamilyMart, Central, Robinson และอื่น ๆ

หลังจากการทำการจ่ายค่าปรับผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ก็จะมี SMS ส่งมายืนยันการจ่ายเงินภายใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าหากไม่ได้รับ SMS ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ก็ให้โทรไปติดตามผลได้ที่เบอร์ 1220 ได้เลย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่จ่ายค่าปรับจราจร?

โดยปกติแล้ว ในใบสั่งจะมีวันที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องจ่ายค่าปรับภายในวันไหน ในกรณีที่ไม่ไปจ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเพราะไม่มารายงานตัว แถมยังถูกอายัดทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยจะมีค่าปรับเพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทอีกด้วย หากติดค่าปรับเอาไว้ ไม่ไปจ่ายเลย ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้ในอนาคต

ดังนั้น เมื่อได้รับใบสั่ง ก็ควรทำการจ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้ไม่ต้องโดนปรับและโดนข้อหาเพิ่มเติม และช่วยรักษาคะแนนความประพฤติในการขับขี่ จะเป็นผลกับการทำประกันภัยรถยนต์ในภายหลังด้วยนะ

สรุป กฎหมายจราจรใหม่ 2566

เป็นอย่างไรกันบ้างกับสรุปกฎหมายจราจรใหม่ 2566 ที่ heygoody นำมาฝากกันในวันนี้ จริง ๆ แล้วกฎหมายใหม่มีรายละเอียดเยอะกว่านี้มาก ๆ แต่กฎหมายและข้อบังคับที่เราเอามาแชร์กันในบทความนี้ เป็นส่วนที่ใกล้ตัวเท่านั้น สำหรับใครที่ยังไม่มีประกันภัยรถยนต์ แต่มี พ.ร.บ. รถยนต์ตามกฎหมายกำหนดแล้ว ก็อย่าลืมซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ช่วยดูแลผู้ขับขี่ได้อย่างรอบด้าน เพื่อความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะ 

ใครไม่รู้ว่าจะเริ่มมองหาประกันรถยนต์ที่ถูกใจจากที่ไหน ก็ลองเข้ามาหาดีลดี ๆ ได้ที่ heygoody ได้เลย เพราะสามารถเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ แถมยังสามารถผ่อนชำระ 0% ได้สูงสุดถึง 10 เดือนอีกด้วย!

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down