ประกันรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้มั้ย อัปเดต 2566

316 คน
แชร์
ประกันรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้มั้ย อัปเดต 2566

การเสียภาษีเงินได้ คือหน้าที่ของประชาชนทุกคน เพื่อให้ภาครัฐมีรายได้นำไปพัฒนาประเทศของพวกเราทุกคน ในช่วงก่อนเทศกาลยื่นภาษีเงินได้ คนส่วนใหญ่เลือกหาวิธีลดหย่อนภาษีตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ค่าเลี้ยงดูลูก ซื้อกองทุนรวม และทำประกันส่วนบุคคล แล้วแบบนี้ประกันรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้มั้ย วันนี้ heygoody มีคำตอบ พร้อมแนะนำอัตราลดหย่อนภาษีตามรัฐบาลกำหนด มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ประกันรถยนต์ที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้

ประกันรถยนต์ที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้และได้

ประกันรถยนต์ส่วนบุคคลหรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่สามารถลดหย่อนหรือยื่นขอคืนภาษีได้ เพราะสิทธิ์ลดหย่อนค่าใช้จ่ายรัฐบาลกำหนดเอาไว้ว่าต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานของชีวิต ประกันรถยนต์และประกันวินาศภัยทุกประเภทไม่นับเป็นปัจจัยพื้นฐาน ยกเว้นในกรณี เป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจขนส่งสินค้า บริการรถเช่า หรือ อาชีพที่รถยนต์เป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ถึงจะใช้ยื่นขอคืนภาษีได้

ข้อดีของการทำประกันรถยนต์

การทำประกันภัยรถยนต์ถือเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และค่าใช้จ่ายตอนซ่อมรถ รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล เมื่อนำมารวมกันถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มาก ๆ ดังนั้น การทำประกันรถยนต์เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ดี

ประกันประเภทไหนลดหย่อนภาษีได้

อย่างที่ได้บอกไปว่า ประกันวินาศภัยและประกันรถยนต์ลดหย่อนภาษีไม่ได้ เพราะไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน โดยประเภทของประกันที่เข้าเงื่อนไขจากรัฐบาล มีดังนี้

ประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยในแต่ละมาตรามีเงื่อนไขการลดหย่อนประกาศล่าสุดปี 2564 ดังนี้

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดหย่อนภาษีสูงสุด ไม่เกิน 9,000 บาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดหย่อนภาษีสูงสุด ไม่เกิน 5,184 บาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดหย่อนภาษีสูงสุด ไม่เกิน 4,000 บาท

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุใช้ลดหย่อนภาษีตามจริงสูงสุด 25,000 บาท และถ้ารวมกับประกันชีวิตหรือประกันแบบสะสมทรัพย์ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพพ่อและแม่

กรณีที่เราเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้พ่อและแม่ ใช้ลดหย่อนภาษีตามจริงสูงสุด 15,000 บาท โดยที่พ่อและแม่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีและมีอายุไม่เกิน 60 ปี

ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ใช้ลดหย่อนภาษีตามจริงสูงสุด 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • กรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป 
  • ทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น 
  • ถ้ามีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี ถือว่าผิดเงื่อนไข ใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้

เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส

เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรสใช้ลดหย่อนภาษีตามจริง สูงสุด 10,000 บาท แต่คู่สมรสต้องไม่มีเงินได้และต้องแต่งงานก่อนปีที่จ่ายภาษี

ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันชีวิตบำนาญใช้ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ตามจริง สูงสุด 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • กรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป 
  • ทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น 
  • จ่ายผลประโยชน์แบบรายงวดอย่างสม่ำเสมอ

รายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ นอกจากประกัน

นอกจากประกันประเภทต่าง ๆ แล้ว ยังมีรายการลดหย่อนภาษีอีกหลายรายการที่รัฐบาลกำหนดไว้ ดังนี้เลย

รายการลดหย่อนภาษีอัตราค่าลดหย่อนภาษี
ค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000 บาท
ค่าลดหย่อนคู่สมรส60,000 บาท/คน (ตามกฎหมายมีได้สูงสุด 1 คน)
ค่าลดหย่อนลูก30,000-60,000 บาท/คน
ค่าลดหย่อนพ่อแม่30,000 บาท/คน
ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ60,000 บาท/คน
ค่าฝากครรภ์และทำคลอดจ่ายตามจริง สูงสุดท้องละ 60,000 บาท
กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15% ของเงินเดือน รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาท
ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เกิน 500,000 บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 13,200 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, RMF และเบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, RMF, เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ และกอช. แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัยตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตลดหย่อนเพิ่มได้อีกตามที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จากค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือ เงินได้การประกอบธุรกิจอื่น ๆ
เงินบริจาคพรรคการเมืองตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท
เงินลงทุนธุรกิจ Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม)ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
เงินบริจาคทั่วไปตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
ทำประกันรถยนต์ไว้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ทำประกันรถยนต์ไว้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ใครกำลังมองหาวิธีลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตและประกันสุขภาพจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้มากกว่า แต่ถึงยังไง heygoody ก็ไม่อยากให้มองข้ามการทำประรถยนต์ไป เพราะเป็นกรมธรรม์ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้ใช้รถมีความปลอดภัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้หลายเท่า สามารถเลือกแผนความคุ้มครองให้สอดคล้องกับค่าเบี้ยได้ตามต้องการ ผ่อน 0% ได้นาน สูงสุด 10 เดือน เช็คเบี้ยประกันรถยนต์จาก heygoody ได้เลย!

ที่มา : กรมสรรพากร

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down