หน้าหลัก
สาระประกันดี
ข่าวสาร
9 ก.พ. 2567

Juice Bangkok introduced a new film for heygoody insurance, specifically tailored to introverts

89 คน
แชร์
heygoody introvert campaign on Campaign Brief Asia

Juice Bangkok has launched a new film for heygoody insurance, tailored specifically for introverts. In today's increasingly inclusive landscape, brands are recognizing the importance of empathy and forging genuine connections with their audiences.

heygoody offers customers round-the-clock accessibility without initiating any unwanted interactions, making it the preferred choice for introverts seeking hassle-free insurance services.

The film utilizes various artistic elements to authentically depict the emotions of introverts in different daily and social situations. This portrayal is complemented by an emotive soundtrack that underscores the brand's deep understanding of its target audience.

To maintain authenticity, the entire project team, from the director to the composer, consisted entirely of introverts.

The film quickly gained attention, receiving over 4 million views and numerous shares on Facebook within just a few days of its release. For further information, please refer to the source at Campaign Brief Asia We extend our gratitude for this valuable information.

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down