หน้าหลัก
สาระประกันดี
ข่าวสาร
6 ก.พ. 2567

Bangkok Post news about heygoody introvert centric campaign

116 คน
แชร์
heygoody introvert centric campaign on Bangkok Post

heygoody by Ngern Tid Lor Public Company Limited, a pioneering digital insurance brokerage, has launched a groundbreaking digital campaign specifically targeting introverted consumers. This campaign not only redefines the insurance experience but also tailors it to the preferences of introverts, making it hassle-free.

What sets this campaign apart is its unwavering commitment to authenticity. Every member of the production team, including the singer, creative individuals, artists, and the working team, from the director to the producer, is an introvert. This ensures a deep and genuine understanding of the introverted perspective, allowing for a message that truly resonates.

The primary goal of this campaign is to empower introverts by highlighting the simplicity of acquiring insurance without the intrusion of telesales calls. Remarkably, more than 48% of Thailand's population identifies as introverted, making this initiative a significant step towards addressing their unique needs. For further information, please refer to the source at Bangkok Post. We sincerely appreciate your valuable contribution to this information.

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down