ไม่ใช่เจ้าของรถทำประกันได้มั้ย เบิก พ.ร.บ. ได้หรือเปล่า ?

729 คน
แชร์
ไม่ใช่เจ้าของรถทำประกันได้มั้ย เบิก พ.ร.บ. ได้หรือเปล่า

เอารถคนอื่นมาขับบ่อยๆ ถ้าอยากทำประกันหรือต่อ พ.ร.บ. เอง ทำได้หรือเปล่า? คำตอบคือ ทำได้ แต่มีสิ่งที่ต้องระบุเอาไว้ในกรมธรรม์เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้ขับขี่และผู้เอาประกัน heygoody รวมข้อมูลเอาไว้ให้ครบในบทความนี้ ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย

ประกันภาคสมัครใจ

ไม่ใช่เจ้าของรถก็ทำประกันได้

ถึงแม้ว่าประกันภัยรถยนต์ไม่ได้บังคับให้ต้องทำ แต่ถ้าใช้รถคนอื่นบ่อย ๆ สามารถทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้ เวลาทำประกันต้องเพิ่มเงื่อนไขว่าให้ใครเป็นผู้เอาประกันภัย โดยประกันภัยที่ซื้อเพิ่มมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน

ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์แบบนี้สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่และชื่อคนใช้รถยนต์เป็นประจำในกรมธรรม์ได้สูงสุด 2 ชื่อ โดยชื่อผู้ขับขี่ ชื่อผู้เอาประกัน และชื่อเจ้าของรถยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือจะไม่ใส่ชื่อเจ้าของรถยนต์เลยก็ได้ การระบุชื่อผู้ขับขี่ทำได้เฉพาะประกันชั้น 1 ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ข้อควรระวังคือ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่จึงจะ ได้ความคุ้มครองจากการเคลมประกัน

ถ้าทำประกันรถยนต์แบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุ โดยคนขับไม่ได้มีชื่อตามที่ระบุไว้ ใครเป็นผู้แจ้งเคลมก็ได้ เพราะประกันยังต้องรับผิดชอบเหมือนเดิม แต่ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎหมายกำหนดดังนี้

 • สำหรับซ่อมรถตัวเองจำนวน 6,000 บาท 
 • ถ้าเราผิดจ่ายอีก 2,000 บาทให้กับคู่กรณี 
 • ในกรณีเราเป็นฝ่ายถูก คู่กรณีจะต้องจ่ายให้เราแทน

ประกันรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือ ไม่ว่าใครเป็นคนขับตอนเกิดอุบัติเหตุ ประกันยังรับผิดชอบความเสียหายต่อทั้งตัวรถและผู้โดยสารเหมือนเดิม และเคลมได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้เสียหายส่วนแรก แต่ข้อเสียคือ ค่าเบี้ยประกันสูงกว่าแบบแรก

เอกสารทำประกันรถยนต์ กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ

ก่อนทำประกันรถยนต์ heygoody แนะนำให้ขอความยินยอมจากเจ้าของรถก่อน แล้วค่อยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับบริษัทประกันภัย

 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ชื่อเดียวกับในสำเนาทะเบียนรถ)
 • สำเนาใบขับขี่คนขับ หรือคนทำประกัน

ในเล่มกรมธรรม์ให้ระบุชื่อผู้เอาประกันเป็นผู้ขับขี่ (ไม่ใช่เจ้าของรถ) แค่นี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.

ผู้ขับไม่ใช่เจ้าของรถไปต่อ พ.ร.บ. แทนเจ้าของรถได้ แต่ชื่อที่ระบุใน พ.ร.บ. ต้องเป็นชื่อเจ้าของรถที่เป็นชื่อเดียวกับในเล่มทะเบียน 

ไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย?

เบิก พ.ร.บ. ได้ตามปกติ เพราะ พ.ร.บ. เป็นประกันภาคบังคับที่ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่คุ้มครองตัวรถ สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นกับ พ.ร.บ. ได้ทันที ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ได้แก่

 • ถ้าบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง เบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท
 • ถ้าเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) เบิกได้คนละ  35,000 บาท
 • ถ้าได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี ได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท
ไม่ใช่เจ้าของรถ เบิก พ.ร.บ. ได้มั้ย

หลังจากพิสูจน์ความผิดแล้วพบว่าเราเป็นฝ่ายถูก เบิกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • ถ้าบาดเจ็บ จ่ายตามจริง สูงสุดคนละ 80,000 บาทต่อคน
 • ถ้าเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจำนวน 500,000 บาทต่อคน
 • ถ้าสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้เงินชดเชยจำนวน 500,000 บาทต่อคน
 • ถ้าสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้เงินชดเชยจำนวน 250,000 บาทต่อคน
 • ถ้าสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป ได้เงินชดเชยจำนวน 200,000 บาทต่อคน
 • ทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้เงินชดเชยจำนวน 300,000 บาทต่อคน
 • ถ้าต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้เงินชดเชยเพิ่มอีกวันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

สรุปแล้ว ไม่ใช่เจ้าของรถสามารถทำประกันภาคสมัครใจได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถยนต์ก่อน ต่อ พ.ร.บ. แทนเจ้าของรถได้ heygoody แนะนำว่าให้ลองสอบถามกับทางบริษัทประกันภัยโดยตรง เกี่ยวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ต้องการ เพื่อความมั่นใจและความถูกต้อง

ถ้ามองหาประกันภัยชั้น 1 แบบระบุชื่อคนขับได้ แนะนำให้ลองเข้ามาดูที่ heygoody เลย เพราะเรามีประกันจากหลายบริษัทชั้นนำ เปรียบเทียบราคาได้ง่าย ๆ ข้อมูลครบถ้วน แถมยังผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนทีเดียว และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

แชร์
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
ไปเลือกประกันรถยนต์กัน!
แค่กรอกข้อมูลง่าย ๆ แล้วให้ heygoody เสนอแผนที่เหมาะกับคุณ
เช็คราคาเบี้ย
แชร์
แชร์
chevron-down